דוגמי מי שתייה

מטרת הקורס: להכשיר ולהסמיך דוגמי מי שתיה לצורך עבודה כדוגם מים.

קהל יעד:

 נציגים של ספקי המים ב: מקורות , רשויות מקומיות , תאגידים , אגודות מים פרטיות , בתי חולים , מוסדות ציבוריים מעבדות , והמעוניינים לעסוק בתחום.

מתכונת הקורס:

 40 ש"ל ב 7 מפגשים , בין השעות 8:00-13:00, אחת לשבוע , בימי חמישי.
 

בסיום הקורס  יערך מבחן עיוני של משרד הבריאות.

נושאי לימוד:
מבוא לכימיה ומיקרוביולוגיה של המים , חיטוי מים , תקנות והנחיות משרד הבריאות בנושא איכות מים , מחלת הליגיונה – מניעה וטיפול , טיפול באירועי זיהום מים , תכנית דיגום מים.

תעודה והסמכה:

 לעומדים בדרישות הקורס תוענק תעודת הסמכה "דוגם מי שתיה" של משרד  הבריאות.

חובת נוכחות מלאה בכל השעורים.

 

 
דף הבית