דוגמי מי נופש

על פי תקנות משרד הבריאות דגימות מי נופש בבריכות שחיה , חופי רחצה , מקוואות ונחלים חייבות להתבצע ע"י מי שעבר הכשרה מקצועית והוסמך לכך בקורס מתאים.

מטרת הקורס:


להכשיר דוגמי מי נופש לביצוע דגימות מים בבריכות שחיה , חופי רחצה , מקוואות ונחלים.

מתכונת הקורס:


 40 ש"ל , ב 7 מפגשים , בין השעות 8:00-13:00 , אחת לשבוע , בימי חמישי.

 בסיום הקורס יערך מבחן עיוני של משרד הבריאות.

נושאי הלימוד:

עקרונות חיטוי במקוואות ובריכות.

 בריכות שחיה: שימור , אחסון והובלת דגימות זיהוי , רישום , תיעוד. תקנות משרד
 הבריאות בנושאי בריכות שחיה , מקוואות וחופי רחצה.

 תקנות בנושא נחלים , חופי רחצה: תיאור נושא , מטרות הדיגום , בחירת הנקודות
 לדיגום , אבטחת איכות הדיגום , נהלי בטיחות , סיור בחופים , נחלים וברכות.

תעודה והסמכה:

לעומדים בדרישות הקורס תוענק תעודת הסמכה "דוגם מי נופש"
 של משרד הבריאות.

 חובת נוכחות מלאה בכל השיעורים.

 
דף הבית