מכללה  / 

ספר טלפונים

שם משפחה

שם פרטי

תפקיד

טלפון

מזכירות המכללה 04-6728553  04-6728553
סבגנחמההרשמה,שכר לימוד , מלגות ומעונות 04-6728590  04-6728590
חג'בימרירכזת שווק ומסלול "מלונאות",יועצת לימודים 04-6728552  04-6728552
רחמיםחגיתרכזת השתלמויות , יועצת לימודים 04-6728591  04-6728591
מימון טלירכזת מערכת ותוכניות לימודים , מזכירה 04-6728595  04-6728595
פרויליך ברוריהספריה 04-6728553  04-6728553
כהןיורם-שףרכז מגמת אומנות הבישול ,שף 04-6728537  04-6728537
עמוסארז-שףרכז מגמת קונדיטאות , שף 04-6728524  04-6728524
מלון רימונים מינרל טבריה 04-6728553  04-6728553
עמוסייעלמזכירה, הולידיי אין אשקלון 08-6843881  08-6843881
 
דף הבית