מכללה  / 

הנהלת המכללה

למכללה ועד מנהל המורכב מנציגים בכירים של משרד התעשייה , המסחר והתעסוקה, משרד התיירות , עיריית טבריה.

למכללה פיקוח צמוד של האגף הבכיר להכשרה ולפיתוח כח אדם במשרד התמ"ת.

 
דף הבית