מידע כללי

מידע כללי

שונות:

 1. דמי הרשמה אינם מוחזרים , אלא במקרה של ביטול הקורס ע"י המכללה.
 2. פתיחת כל קורס מותנת במספר מינימלי של משתתפים.
 3. המכללה שומרת לעצמה זכות לא לפתוח קורס מסיבות שאינן תלויות בה.
 4. על המועד המדוייק של תחילת הלימודים בכל קורס , תישלח הודעה לנרשמים ( טלפונית או בכתב).
 5. לאחר ההרשמה יוזמנו המועמדים לראיון אישי בפני ועדת הקבלה.
 6. יש להופיע לועדת הקבלה בהופעה אישית מוקפדת.
 7. המכללה שומרת לעצמה זכות להכניס שינויים בתכנית הלימודים , בשכר הלימוד ובתקנון מבלי למסור על כך הודעה אישית , אלא במסגרת השיעורים.

שכר לימוד:

 1. בתשלום מלוא שכר הלימוד עד מועד פתיחת הלימודים במזומן זכאי התלמיד להנחה של 5% .
 2. תשלום שכ"ל יבוצע ע"י הסטודנטים באמצעות כרטיס אשראי בלבד וכן במזומן כתנאי להרשמה.
 3. חיילים משוחררים- תינתן האפשרות לשלם את שכר הלימוד באמצעות קרן הפיקדון.
 4. תשלומים - פריסת התשלומים הינה ללא ריבית והצמדה , (פריסה ניתנת לביצוע רק ע"י כרטיס אשראי).
 5. מחירי שכר הלימוד כוללים  מע"מ בשיעור של 16.5% , אינם סופיים וניתנים לשינוי לפי קביעת המכללה ו/או בהתאם לשינויים החלים במשק מתקופה לתקופה.

חיילים משוחררים:

 1. פטור חלקי משכר הלימוד- בהתאם לחוק חיילים משוחררים שנכנס לתוקפו מתאריך 1.10.88:
  " יהיה זכאי חייל לפטור חלקי משכר הלימוד במשך 4 שנים מיום השחרור" .
  "הרשות המוסמכת תחיל את הפטור על כל חייל על פי זכאותו , רק לאחר שהחייל התמיד בהשתתפותו בקורס , מעבר לרבע הראשון ללימודיו".
  ( פרטים במזכירות המכללה).
 2. פיקדון לימודים- "מכללת רימונים טבריה" הינה מוסד המוכר לצורך שימוש בפיקדון הלימודים העומד לזכות החייל המשוחרר בבנק.

תעודות:

תלמידים שיעמדו בכל החובות והמטלות הלימודיים (כפי שמפורטים בתקנון המכללה) יקבלו את התעודות הבאות:

 1. תעודת מקצוע ממשלתית (בקורסי התמ"ת)
 2. תעודת גמר מקצועית  של מכללת רימונים.

הפסקת לימודים:

מצ"ב נוהל הפסקת לימודים המופיע בטפסים המצורפים :

טופס הפסקת לימודים 1 (קורסים פרטים).

טופס הפסקת לימודים 2 (קורסים של משרד התמ"ת). - בקרוב...
 
דף הבית