כיצד נרשמים?

נוהלי הרשמה:

מסלולי לימוד מתוקצבים , קורסי משרד התמ"ת בלימודי בוקר

א. הרשמה

בעת הגשת טופס הרשמה יש לצרף את האישורים הבאים:

 1. חובה טופס ש.ת 22 (שרות התעסוקה): את הטופס ניתן לקבל בלשכת התעסוקה במקום המגורים :ללא טופס זה לא תקויים ההרשמה.
 2. צילום תעודת זהות , כולל מספר ילדים וכתובת מגורים (שני העתקים).
 3. צילום של תעודת שיחרור מצה"ל.
 4. צילום תעודות המעידות על השכלה.
 5. תמונת פספורט עדכנית.
 6. תשלום דמי הרשמה במזכירות המכללה (אינם כלולים בשכר הלימוד).
 7. הצהרת מועמד ללימודים בקורס  (בתוך טופס הרשמה).
 8. אישור בריאות (טופס מיוחד במזכירות המכללה או להוריד מאתר האינטרנט).

מסמכים אלה יצורפו לתיק האישי ויישארו ברשות המכללה ,גם אם לא יתקבל המועמד ללימודים . לידיעתך , ללא אחד מהאישורים הנ"ל, לא תדון בקשתך ללימודים ולא תוכל לגשת למבחן הכניסה.

ב. מבחני כניסה:

 1. מבחני הכניסה מתקיימים בימי ג' ( למעט ערבי חג) בשעה 10:00 בבוקר בדיוק.
  יש להגיע חצי שעה לפני תחילת המבחן.
  נושאי המבחן:

  • מתמטיקה ( 4 פעולות חשבון , אחוזים, שברים, משוואות אלגבריות)
  • אנגלית
  • הבנת הנקרא
  • כתיבת חיבור
  • הבנת הוראות מילוליות
  • ידע כללי
 2. למבחן כניסה יש להביא: תעודת זהות, עט, עפרון, מחק, מחשבון ואישור על תשלום דמי הרשמה.

 3. למועמדים לקורס קונדיטאות ינתן גם מבחן הבודק כישורים אומנותיים.
  מועמדים למכינה מלונאית יבחנו בעברית בלבד.
  מועמדים "למינהל מלונאות" + "פקידות קבלה" יבחנו גם באנגלית ברמה של 3 יחידות בגרות.

ג. ועדת קבלה:

 • לאחר המבחנים יזומנו המועמדים לראיון אישי בפני ועדת קבלה , אשר כוללת בתוכה נציגים של המכללה , משרד התמ"ת ולשכת התעסוקה.
 • על המועמד לוודא כי כל הטפסים אשר מוזכרים בסעיף א' נמצאים במכללה , בלעדיהם לא ניתן להתקבל לועדת הקבלה.
 • תוצאות ועדת הקבלה נשלחות בדואר.
 • יש להופיע לועדת הקבלה בהופעה אישית מוקפדת.

ד. סידורים נדרשים לקראת הכניסה לקורס:

מועמד אשר קיבל תשובה חיובית מוועדת הקבלה בדבר קבלתו לקורס , חייב בהשלמת הסידורים הבאים:

 1. השלמת התשלומים במזכירות המכללה עד לתאריך שייקבע ( לאחר מועד זה לא יישמר למועמד המקום בקורס) וכן חתימה על כתב התחייבות.
 2. הבאת אישור מרופא משפחה או מרופא תעשייתי על כשירות בריאותית להשתתף בקורס.

ה. ביטוח לאומי:

בדיקת הזכאות לדמי אבטלה או להבטחת הכנסה בתקופת הקורס הינה באחריות הסטודנט. אין המכללה צד בעניין זה. על המועמד /ת לבדוק זכאותו במוסד לביטוח לאומי . זכאי הביטוח הלאומי יקבלו תשלום חלקי של הוצאות הנסיעה הבינעירונית ע"י משרד התמ"ת.

מסלולי לימוד לא מתוקצבים , קורסים פרטיים

א. הרשמה:

בעת הגשת טופס הרשמה יש לצרף את האישורים הבאים:

 1. תמונת פספורט עדכנית.
 2. צילום תעודת זהות.
 3. צילום תעודות המעידות על השכלה.
 4. אישור בריאות (טופס מיוחד במזכירות המכללה, או להוריד מאתר האינטרנט)
  (לקורסים - טבחות וקונדיטאות בלבד).
 5. תשלום דמי הרשמה במזכירות המכללה - 200 ש"ח.
  ( דמי הרשמה כלולים בשכר הלימוד).
 6. למסלולי הלימוד הבאים : אומנות הבישול , קודנדיטאות , הפקת אירועים - תתקיים ועדת קבלה .
  מועד ועדת הקבלה ימסר לנרשמים טלפונית או בכתב .

הרשם עכשיו

 
דף הבית